OSHO Müstiline Roos retriit

OSHO Müstiline Roos retriit

Hind:

950€

Kestvus:

3h

Sisu:

OSHO võimsaim meditatiivne teraapia „Müstiline Roos”

Juhendaja: Brenda Randroo-Oja (Deva Lokita)
OSHO Rahvusvahelise Meditatsioonikeskuse juhendaja
Toimumise aeg: 28. märts - 11. aprill 2022
Toimumise koht: Tallinn, Tao keskus

OSHO on loonud selle võimsa meditatiivse teraapia, öeldes: „Ma olen loonud palju meditatsioone, aga „Müstiline Roos” on kõige olulisem ja fundamentaalsem... See võib vallutada kogu maailma. See on esimene tõeline läbimurre peale 25 sajandit tagasi loodud Vipassanat.”
“Sinu süda on muld.
Sinu usaldus on kliima.
Ja sinu olemus on Müstiline Roos -
see avaneb, puhkeb õitsema, vabastades oma aroomi.
Müstiline Roos on on lihtsalt inimese sümbol,
kelle olemus ei maga enam vaid on ärkvel,
on avanud kõik oma kroonlehed
ning on vastuvõtlik kõigile, mis on aus, ilus ja hea -
eksistents selle tõelises hiilguses. “

OSHO „Müstiline Roos” on 3 nädalane protsess:
Esimene nädal: Naermine, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval. See eemaldab teie sisemised tõkked ja kogu allasurutuse – kõik selle, mis takistab teie spontaanset ja loomupärast rõõmu.
Teine nädal: nutmine, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval. See paljastab teie järgmise allasurutud kihi, kogu agoonia ning pisarad ja te tunnete suurt südamekergendust, olles vabanenud valust ja kannatustest.
Kolmas nädal, 3 tundi järjest igal seitsmel päeval: vaatleja mäetipul – põhjalikult puhastatud südamega, lihtsalt istumas vaikselt meditatsioonis.
Pisarad toovad välja kogu agoonia, mis on te sees varjul ja naerja viib endaga kaasa kõik, mis on takistanud teie ekstaasi.” /OSHO/
Millal iganes mõni kogemus ei ole täielikult läbi elatud sellel hetkel siis see ladestub meie sisse. See võib olla väike asi või midagi tõeliselt suurt aga need jäägid või haavad jäävad alateadvusesse, blokeerides meie loomulikku võimet elada oma täielikule potentsiaalile vastavalt.
Mis iganes jääb alateadvusesse ootab võimalust, et seda väljendatakse, aktsepteeritakse ja lahendatakse.
Kui me lubame kogeda kogu oma naermata naeru, nutmata pisaraid ja välja elamata vaikust, saame me lubada kõik, mis on alateadvuses voolata vabalt ja seda väljendada nüüd - et see oleks igaveseks lahendatud.
Naermine, pisarad ja vaikus teevad iseenda töö ning puudub vajadus sõnadeks, aruteludeks või analüüsiks nagu traditsionaalsele “teraapiale” kohane. Sa lihtsalt osale totaalsuse ja siirusega ja ülejäänu juhtub iseenesest.

Protsessis osalejad on kogenud:

 • Iseenda tõelist olemust, ilma projektsioonideta, puhast, siirast tegelikkust,
 • Suure ekstaasi, eufooria ja õnnetunde ilmnemist
 • Jäikuse sulamist,
 • Vabanemist arusaamatutest alateadvuse blokeeringutest
 • Oma ilu, graatsilisuse ja loomingulisuse ilmnemist
 • Vabanemist sügavast agooniast ja sisemisest kurbusest
 • Südamevalust vabanemist ning empaatia arengut
 • Selgusetunnet iseendas ning oma elu eesmärgi suhtes
 • Ühtsusetunnet kõiksusega
 • Emotsionaalse spektri laienemist
 • Iseenda lapseliku ja spontaanse loomusega ühenduse saamist
 • Emotsionaalsetest kannatustest vabanemist
 • Mineviku, lapsepõlve või eelmiste elude traumadest vabanemist
 • Julgust olla audentne Sina
 • Loomuse muutumist rõõmsameelsemaks ja paindlikumaks
 • Soovi tähistada elu
  Osaluspanus:
  950 eur. Registreerimiseks kirjuta messengeri Tiit Trofimovile ja Sa saad edasised juhtnöörid 🙏
  Juhendajast:
  Brenda Randroo-Oja (Deva Lokita) on Osho Rahvusvahelise Meditatsioonikeskuse meditatsiooniõpetaja sh OSHO Aktiivsete Meditatsioonide, Meditatiivsete teraapiate ja juhitud meditatsioonide õpetaja, Jaapani Kobido näomassaaži terapeut, enesehüpnoosi treener, kes on pühendunud lõõgastumise ja teadlikkuse edendamisele. Ta õpetab meditatsioone, teadlikkuse tehnikaid ning meditatiivseid teraapiaid nii Eestis kui Indias. Tema õpilased on nii algajad kui ka juba kogenud mediteerijad.
  Deva Lokita on osalenud OSHO Müstilise Roosi meditatiivsel teraapial Indias Punes OSHO Rahvusvahelises Meditatsioonikeskuses alates aastast 2014. Viimased kolm aastat on ta seda Indias õpetanud.
  Brenda Randroo-Oja (Deva Lokita) kvalifikatsioon:
  • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsiooniõpetaja
  • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatsioonijuhtide õpetaja,
  • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud meditatiivsete teraapiate õpetaja (OSHO Müstiline Roos, OSHO No-Mind, OSHO Tuletades Meelde Unustatud Keele Rääkides oma KehaMeeltega),
  • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud enesehüpnoosi õpetaja,
  • Rahvusvaheliselt sertifitseeritud Kobido Jaapani Näomassaaźi terapeut,
  • Õigusteaduse õpingud.

Most powerful OSHO meditative therapy “Mystic Rose”

Facilitator: Brenda Randroo
Licensed facilitators by OSHO International Meditation Resort
Time: 28.03 - 11.04. 2022
Place: Tallinn, TAO Center (Rotermanni 2)

Osho created this powerful meditative therapy saying, 'I have invented many meditations, but perhaps this will be the most essential and fundamental one ... it is the first major breakthrough since Vipassana 25 centuries ago.’
“Your heart is the soil,
Your trust is the climate,
And your being is the Mystic Rose.
It’s opening, blossoming,
And releasing its fragrance.
The Mystic Rose is just a symbol of the man
whose beeing is dormant no more,
is asleep no more, but is fully awake
and has opened all its petals and has
become sensitive to all that is truthful, beautiful, good -
the very splendor of existence.

It is a 3-week process:
First week: laughing for 3 hours for seven days. This removes all the inhibitions and repression that hinder our spontaneous laughter and natural joy.
Second week: crying for 3 hours for seven days. This
uncovers the next layer of repression, all the agonies and tears, and provides for a great unburdening of pain and suffering.
Third week: the -watcher on the hill.- With a thoroughly cleansed heart, just sitting silently in meditation.
Tears take out all the agony that is hidden inside you and the laughter takes away all that is preventing your ecstasy. /OSHO/
Whenever any experience is not fully lived in the moment, it leaves a residue inside us. It may be a small thing or something really significant but those residues or scars stay in the unconscious blocking our natural ability to flower to our full potential.
Whatever is left in the unconscious remains, waiting for an opportunity to be expressed, accepted, and resolved.
When we allow all our un-laughed laughter, our un-cried tears, and our un-lived silence to be experienced, we can allow whatever is in the unconscious to flow freely and be lived now – and be resolved forever.
The laughter, tears and silence do their work without the need for words, discussion, or analysis as is typical of conventional “therapy.” You just participate with totality and sincerity, and the rest happens by itself.

Participants have experienced in the process:

 • Your own true being, without projections, pure, sincere reality.
 • Great ecstasy, euphoria, gratefulness arising.
 • Melting of rigidity
 • Release of confusing unconscious blockages.
 • Revealing of inner beauty, grace and creativity.
 • Liberation of deep agony and inner sadness.
 • Freedom of the heartache and growth of compassion
 • Clarity in one’s self and the purpose of life.
 • Becoming one with the existence
 • The expansion of emotional spectrum
 • Connection of inner child and spontaneity
 • Release of emotional suffering
 • Freedom of traumas that happened in the past, childhood or in past lives.
 • The courage to be authentic YOU
 • Becoming more happy and flexible in your life
 • Wish to celebrate life.
  Participation fee: 950 eur.
  About facilitator:
  Brenda Randroo-Oja (Deva Lokita) is an international meditation facilitator at Osho International Meditation Resort. Her teaching skills consist of various methods such as OSHO Meditative therapies, OSHO Active Meditations, relaxation and guided meditation techniques, self-hypnosis, a Kobido Japanese facial massage, a therapist who has committed herself to promoting relaxation and awareness. She is currently teaching to both meditation students and practitioners of all skill levels in Estonia and India.
  Deva Lokita has been participating in the OSHO Mystic Rose meditative therapy at OSHO Meditation Resort in Pune, India since 2014. She has been teaching Mystic Rose in India for the last three years.
  Deva Lokita's Qualifications:
  • Internationally certified meditation teacher,
  • Internationally certified meditation facilitators teacher,
  • Internationally certified meditative therapies teacher (OSHO Mystic Rose, OSHO No-Mind, OSHO Reminding Yourself of the Forgotten Language of Talking to the BodyMind)
  • Internationally certified Self-Hypnosis teacher,
  • Internationally certified Kobido Japanese Face Massage therapiest,
  • Law studies

Registreerimine

Registreerimiseks kirjuta tiit@trofa.ee 🙏