Loovteraapia

Loovteraapia

Loovteraapia

Loovteraapias rakendatakse kliendi soovitud eesmärkide suunas liikumiseks loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Olulisel kohal on eneseväljendus, oma kunstitöö mõtestamine ning sellest rääkimine terapeudiga. Loovteraapias ei ole olulised eelnevad kunstioskused.

Psühhoterapeutilisel tasandil toimub psüühilise tervise ja toimetuleku toetamine, psüühiline kasv, isiksusliku arengu toetamine ja valmiduse loomine ise probleemidele lahendusi otsida. Sellist sekkumist rakendatakse ka psüühiliste ja somaatiliste häirete ja haiguste ning nendega seotud kehaliste, emotsionaalsete, sotsiaalsete kannatuste puhul.
Oskusi ja teadmisi rakendatakse iga inimese või grupi eripärast lähtudes järgides kutse eetikakoodeksit.

Seansi hind: 30EUR/60min

Juhendaja: Liis Kõuhkna

Registreeru:

tel: +372 5666 5255

e-mail: liisikouh@gmail.com