Loovteraapia

Loovteraapia

Loovteraapia

"Loovuse kasvades muutute jumalikumaks."
(OSHO)

Loovteraapia on koht, kus avardada loovust, leida vastuseid olulistele elulistele küsimustele või saada vaimset tuge. Asja iva on iseendaga kontakti võtmine läbi loova tegevuse, sümbolite ja nende mõtestamise.
Teraapia meetod on sobilik igas vanuses kliendile ja baseerub erinevate psühholoogia suundade teoreerilisel materjalil.

Tunni raames kasutatakse peamiselt kunstivahendeid (paber, pliiats/kriit, maal, savi, liim/käärid jne). Lisaks on kasutusel ka meditatsioonitehnikaid, muusika ja vabakirjutamine.
Kõik eelnimetatud tehnikad aitavad jõuda osalejal lähemale erinevate küsimuste vastustele ja alateadlikule infole iseendas.
Vajalikud kunstivahendid on koha peal olemas. Vajadusel on teretulnud võtta kaasa ka mõni endale oluline kunstivahend, millega soovid tööd teha.

Olulised pole kunstioskused, vaid individuaalse kunstitöö loomise protsess ning selle käigus üles kerkivad mõtted, ideed ja lahendused.
Kohtumise kestus on 45 min.
Protsessi juures on sinuga professionaalne koolitatud terapeut, kes on abistavaks peegliks, suunajaks soovitud tulemuste saavutamisel (vastavad harjutused ja küsimused). Tehnikaid ja tegevusi rakendab terapeut iga inimese või grupi eripärast lähtudes ning järgides kutse eetikakoodeksit.

Näiteid eesmärkidest erinevate sihtrühmadega
Lapsed: silma/käe koostöö ja- loovuse, suhtlemisoskuste arendamine, töö hirmude ja vaimse tervisega.
Noored ja täiskasvanud: loovuse arendamine, identiteedi kaardistamine, iseenda mõtestamine, tuleviku eesmärgid, suhtlemisega seotud probleemid, vaimne tervis, sõltuvused, ärevus, depressioon, lein, stressi maandamine.

Koht: TAO Keskus, Rotermanni 2
Seansi hind: 45 EUR
Kestus: 60 min
Facebook

Juhendaja: Liisi Kõuhkna

Registreeru:

tel: +372 5666 5255

e-mail: liisikouh@gmail.com