Liis Kõuhkna

LIISI KÕUHKNA on loovterapeut, kes lõpetanud kunstiteraapia eriala BA ja MA Tallinna
Ülikoolis.
Praktiseerinud on ta erinevas vanuses ja seisus inimestega haiglates, haridusasutustes,
era vastuvõtus gruppidele ja individuaalvastuvõttude näol Eestis/välismaal.

2017-2019 aastatel olnud Eesti Loovteraapiate Ühingu juhatuse liige. Lisaks läbinud erialaseid -ja
täiendavaid koolitusi, ise neid korraldanud.
Loovaid tegevusi kombineerib Liisi Tiibeti helikausi/kellade ja meditatsiooni tehnikatega, mis
aitavad loovaks tegevuseks ennast häälestada ja toetavad seda.
Energiatöö ja helikausi koolituse on ta läbinud Tais Koh Yao Noi saarel Shima Healing Instituudis
ning OSHO rahvusvahelise meditatsioonijuhi koolituse Eestis. Oma töös kasutab ta tehnikaid ka
teistest energiatööga seotud valdkondadest.

Oluliseks peab loodusega kooskõlas olemist, loovat lähenemist enesemõtestamisel ja väljakutsetega
toime tulemisel. Seda kõike läbi aksepteerimise ja armastava suhtumise koos kogutud teadmistega.

Kontakt:
e-post - liisikouh@gmail.com
Facebook - Loovterapeut Liisi Kõuhkna